Transporteri.com

Bussines Solutions

Elevatori

Elevatori se koriste za vertikalan transport ili, redje, za transport pod uglovima nagiba od 600 pri čemu je konstrukcija znatno složenija i skuplja.

Kofičasti elevatori se koriste za transport praškastih, zrnastih, sitno-do srednjekomadastih materijala u raznim granama privrede.

elevator
Izrađujemo sve vrste kofica za elevatore, za traku kao vučeni element i za lance kao vučeni element.

koficeelevator sa koficama